Over The Fundraising Benchmark

The Fundraising Benchmark is een unieke gelegenheid om inzicht te krijgen in de effectiviteit van uw DM Fondsenwerving programma, om data te analyseren en prestaties te verbeteren.

Het geeft u inzichten in ontwikkelingen in de fondsenwervende sector op het gebied van database gedreven fondsenwerving. Met de informatie uit The Fundraising Benchmark bent u in staat de prestaties van uw eigen organisatie te vergelijken met die van de sector.

 

Met de inzichten uit de benchmark kunt u als organisatie:

 • Inzicht krijgen in de ontwikkelingen op de markt over meerdere jaren. De benchmark vergelijkt drie jaren data op alle KPI's.

 • Delen van uw programma identificeren die goed of minder goed presteren en strategieën ontwikkelen om prestaties te verbeteren. 

 • Inzoomen op onderontwikkelde delen van uw programma.

 • inzoomen op delen van de markt die u zelf selecteert in het interactieve portal waardoor u inzicht krijgt in wat de positie is van uw organisatie in vergelijking met organisaties in het door u gelecteerde marktsegment. 

 • Uw bestuur informeren over trends in de markt zoals de terugverdientijden van investeringen in de fondsenwerving.

 • Geïnformeerde beslissingen nemen bij het ontwikkelen van een strategie om te groeien. 


Deelname aan de benchmark is inclusief:

 • Een analyse van het eigen donateursbestand tegelijk met een jaarlijks rapport met de algemen trends in de benchmark.

 • Online rapportages in uw eigen beveiligde omgeving. Iedere deelnemer krijgt een unieke inlogcode om de eigen data analyse te zien en deze te vergelijken met de markt.

 • Deelname aan onderzoeken op het gebied van fondsenwerving nationaal en internationaal.

 • Toegang tot informatie over data verwerking, crm systemen, online marketing en fondsenwerving algemeen.

 • Uitnodigingen tot webinars en workshops.
   

Een moment a.u.b.