Rapporten

Deelname aan de benchmark is inclusief:

Algemeen rapport van de benchmark
 

In het voorjaar van ieder kalenderjaar het algemene trends rapport van de benchmark. Alle deelnemers worden dan in sectoren en op grootte van de inkomsten met elkaar vergeleken. De deelnemers zijn in de benchmark anoniem. Dit rapport wordt geleverd als een document en alle deelnemers worden uitgenodigd voor de presentatie van het rapport. 

Resultaten van de algemene benchmark worden NIET gepubliceerd buiten de groep van deelnemers. 

 

 

 

Klant specifiek rapport

Iedere deelnemer krijgt een rapport met een vergelijking van de KPI's van de eigen organisatie met de benchmark. Dit rapport geeft de scores weer van de eigen organisatie over de laatste drie jaren en vergelijkt dit met de scores van de benchmark en de sector waarin de deelnemer werkzaam is. Dit rapport wordt opgeleverd direct met het algemene benchmark rapport in het voorjaar. 

 

 

 

 

 

Online rapportage

Iedere deelnemer krijgt een eigen inlog naar het Fundraising Benchmark portaal waar eigen rapporten en vergelijkingen gemaakt kunnen worden. Rapporten en grafieken kunnen 'custom made' gemaakt worden en als Excel, JPEG of PDF gedownload worden.

Indien er nieuwe deelnemers data uploaden na de publicatie van de benchmark in het voorjaar, wordt de online rapportage bijgewerkt. Iedere deelnemer krijgt bericht van de verandering en kan de aangepaste rapportages downloaden. 

 

 

 

 

                       

Een moment a.u.b.